Thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp K12503.VITHANH – Lần 2 thi ngày 30/07/2017

Phòng KT&ĐBCL kính gửi quý Anh, Chị sinh viên hệ VHVL-BH-TC điểm thi tốt nghiệp lớp K12503.VITHANH - Lần 2 thi ngày 30/07/2017

Môn Chuyên ngành:
   

Môn Cơ sở:
   
   
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo làm đơn đăng ký theo mẫu (file đính kèm bên dưới) và nộp lệ phí:
- Thời gian nhận đơn: 28/08/2017 đến 31/08/2017
- Lệ phí: 70.000đ/Môn
- Địa điểm nộp đơn: Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Hậu Giang  (Cô Bích Tuyền).

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo:
   


  FANPAGE

Tổng truy cập: 174,138

14,719