Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 18 (21-05-2018 – 25-05-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 18 (21-05-2018 - 25-05-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 22/05/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
Thứ năm 24/05/2018
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 
   
 08:00 - 16:00 Chấm thi SĐH ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ sáu 25/05/2018
08:00 - 16:00 Tham dự báo cáo chuyên đề đánh giá cấp chương trình  ThS. Nguyễn Minh Trí  ĐH Văn Lang  

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 21/05/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép ThS. Nguyễn Văn Sáng

   
 Thứ ba 22/05/2018
  08:00
 - 16:00
Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên.
ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
  Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 24/05/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 176,483

18,017