Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 17 (14-05-2018 – 18-05-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 17 (14-05-2018 - 18-05-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 14/05/2018 
08:00 - 12:00 Nghỉ phép ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ ba 15/05/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
08:00 - 16:00  Tập huấn cấp chương trình cả ngày ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ tư 16/05/2018
 13:30 - 16:00 Họp chi bộ  ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ năm 17/05/2018
08:00
- 12:00

 
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
13:00 - 16:00 Họp in sao đề ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 15/05/2018
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 17/05/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 173,097

20,400