Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 19 (28-05-2018 – 01-06-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 18 (28-05-2018 - 01-06-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 28/05/2018 
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép

ThS. Nguyễn Minh Trí 
Thứ ba 29/05/2018
 08:00 - 12:00 Hội nghị ĐBCL TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí 
   
 13:30 - 16:00 Chấm thi SĐH ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 29/05/2018
  08:00
 - 16:00
Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên.
ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
  Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 31/05/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 176,482

18,016