Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 08 (12-03-2018 – 16-03-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 08 (12-03-2018 - 16-03-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 13/03/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

 
 12:00 - 15:15 Đi giảng TS.Nguyễn Vũ Phương    
Thứ năm 15/03/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
Họp về kế hoạch khoa học công nghệ ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ sáu 16/03/2018 
 08:00 - 12:00 Họp đề án CLC ThS. Nguyễn Minh Trí    
 01:30 - 16:00 Đi An Giang hội đồng tốt nghiệp ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 13/03/2018
 08:00
-
12:00
Nghỉ phép ThS. Nguyễn Văn Sáng    
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,931

14,914