Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 06 (04-03-2019 – 08-03-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 06 (04-03-2019 - 08-03-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 04/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 08:30
 -
 11:30

Hội nghị tuyển sinh tại UEL ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 05/03/2019
 09:30
 -
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ tư 06/03/2019
09:30  - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 09:30 -  11:30 Tham dự hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các Trường Đại học" ThS. Nguyễn Minh Trí  Viện Nghiên cứu giáo dục, Q.1  
 Thứ năm 07/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 Thứ sáu 08/03/2019
 08:00 

16:00
Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 04/03/2019
13:30 -  16:00 Nghỉ phép ThS. Dương Thị Tuyết Mai  
Thứ ba 05/03/2019 
 08:30 - 12:00  Nghỉ phép ThS. Trần Hồng Thanh    
 Tư vấn tại ĐH Ngân hàng CN. Đinh Thị Hương Thảo      FANPAGE

Tổng truy cập: 308,991

31,276