Mẫu đơn xin vắng thi kết thúc môn học Lần 1 (áp dụng cho các sinh viên hệ đào tạo đại học bằng hai và vừa làm vừa học)

Tải mẫu đơn tại đây


Lưu ý: SV hoãn thi lần 1 cần gởi đơn file mềm về Phòng khảo thí để lãnh đạo duyệt trước ngày thi. Sau đó Phòng sẽ scan gởi lại bản đã được duyệt cho sinh viên. File cứng có thể gửi lại Phòng sau ngày thi.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 239,646

19,178