Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 11 (02-04-2018 – 06-04-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 11 (02-04-2018 - 06-04-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 03/04/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
12:00 - 15:15     
 11:30 Tiếp xúc sinh viên CLC  ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ tư 04/04/2018 
 09:00  Họp nhóm viết sổ tay chất lượng  ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ năm 05/04/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 03/04/2018
08:00 - 12:00 Nghỉ phép ThS. Dương Tuyết Mai
 
Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên.
ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
   
Thứ năm 05/04/2018 
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng

 Quận Bình Thạnh  
08:00
- 16:00 
Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai    
Thứ sáu 06/04/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép CN. Bùi Thị Kim Duyên    
  FANPAGE

Tổng truy cập: 196,897

16,697