Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 02 (14-01-2019 – 18-01-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 02 (14-01-2019 - 18-01-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 14/01/2019
 10:00 

12:00
Họp tổ quy chế chi tiêu nội bộ TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 Thứ ba 15/01/2019
 08:30 

12:00
Hội nghị cán bộ chủ chốt TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
13:30
-
16:00 
Họp chi bộ  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ tư 16/01/2019
 08:30 

16:00
Hội thảo theo thư triệu tập  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
 ĐH KHCH&NV  
Thứ sáu 18/01/2019 
 13:30 
 - 
16:00
Hội nghị CBVC TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 14/01/2019 
08:30 - 16:00 Nghỉ phép theo đơn ThS. Nguyễn Văn Sáng  
Thứ sáu 18/01/2019 
 13:30 
 - 
16:00 
 Hội nghị CBVC  Tất các thành viên trong phòng      FANPAGE

Tổng truy cập: 356,508

59,358