Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 17 (17-12-2018 – 21-12-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 17 (17-12-2018 - 21-12-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 18/12/2018 
08:30
-
16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí

   ĐHNH  
 Thứ tư 19/12/2018
 08:30
-
16:00
Họp hội đồng ĐBCL   TS. Nguyễn Vũ Phương  ĐHQG  
Thứ năm 20/12/2018
 08:30 -
16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
  ĐHNH  
Thứ sáu 21/12/2018 
 08:00 
 - 16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
ĐHNH
 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 17/12/2018
08:30 - 16:00 Nghỉ phép CN. Đinh Thị Hương Thảo  
Thứ ba 18/12/2018 
08:30 - 16:00  Làm việc tại ĐHNH
 CN. Đinh Thị Hương Thảo


   
 Thứ tư 19/12/2018
 08:30 - 16:00  Nghỉ phép theo lịch đăng ký ThS. Nguyễn Văn Sáng    
 Thứ năm 20/12/2018
 08:30 - 16:00 Làm việc tại ĐHNH
CN. Đinh Thị Hương Thảo  ĐHNH  
  Tập huấn tự đánh giá cấp Trường ThS. Trần Hồng Thanh
CN. Bùi Thị Kim Duyên
   
 Thứ sáu 21/12/2018
 08:30 - 16:00  Làm việc tại ĐHNH  CN. Đinh Thị Hương Thảo  ĐHNH  
  Tập huấn tự đánh giá cấp Trường
ThS. Trần Hồng Thanh
CN. Bùi Thị Kim Duyên
   

CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Đinh Thị Hương Thảo


  FANPAGE

Tổng truy cập: 264,638

23,961