Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 12 (15-04-2019 – 19-04-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 12 (15-04-2019 - 19-04-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 16/04/2019 
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 14:00
 -   16:00

Họp chuẩn bị đánh giá CTĐT SĐH TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:30 - 16:00 Nghỉ phép ThS, Nguyễn Minh Trí    
 Thứ tư 17/04/2019
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:30 - 16:00 Họp ở ĐHQG  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ năm 18/04/2019
08:30 - 09:30 Hội đồng ĐBCL tại ĐHQG TS. Nguyễn Vũ Phương    
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 Thứ sáu 19/04/2019
08 : 30 - 12:00   Hội đồng thẩm định đề án tại UEL TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 356,572

59,422