Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 21 (17-06-2019 – 21-06-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 21 (17-06-2019 - 21-06-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ hai 17/06/2019
 08:30
 - 
16:00
Tham gia học lớp ANQP ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 18/06/2019
 03:30 

12:00
Tham dự chuyên đề báo cáo "Mô hình đào tạo của ĐHQG trong bối cảnh CMCN lần thứ 4" TS. Nguyễn Vũ Phương

Nhà điều hành ĐHQG   
 08:30 - 16:00 Tham gia học lớp ANQP
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 Thứ tư 19/06/2019
08:30  Họp "Tăng cường hiệu quả tương tác với đồng cấp học thuật và nhà tuyển dụng"  TS. Nguyễn Vũ Phương  ĐHQG HCM  
 08:00 

16:00


Tham gia học lớp ANQP  ThS. Nguyễn Minh Trí


 
Thứ năm 20/06/2019 
13:30 - 16:00  Tập huấn chấm thi THPTQG ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ sáu 21/06/2019
 08:00 -   12:00 Hội nghị Đảng bộ Trường ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00  Tham dự tập huấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú

     FANPAGE

Tổng truy cập: 295,139

26,035