Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 15 (06-05-2019 – 10-05-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 15 (06-05-2019 - 10-05-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 06/05/2019 
 09:30 - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
Thứ ba 07/05/2019 
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 13:30 -
 16:00
 Họp Chi bộ ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 Thứ tư 08/05/2019
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ năm 09/05/2019
 09:30 

11:30
Họp tổ quy chế TDKT TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 13:30 - 16:00 Làm việc với ĐH CNTT  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
ĐH CNTT  
 Thứ sáu 10/05/2019
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 295,156

26,052