Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 08 (18-03-2019 – 22-03-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 08 (18-03-2019 - 22-03-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 18/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 08:30
 -
 11:30

Họp kế hoạch đánh giá AUN ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 19/03/2019
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:30
 -
 11:30
Họp đánh giá CLC  ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00   Họp tổ quy chế thi đua khen thưởng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ tư 20/03/2019
09:30  - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ năm 22/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 Thứ sáu 22/03/2019
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 
Tư vấn tuyển sinh theo chỉ đạo của BGH  ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 309,032

31,317