Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 12 (12-11-2018 – 16-11-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 12 (13-11-2018 - 16-11-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 13/11/2018 
 07:00 - 09:00 Giảng dạy sinh viên về thống kê ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 13/11/2018
 08:00 - 12:00 Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ tư 14/11/2018
 13:00 - 16:00 Học AV ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ năm 15/11/2018 
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương
 
 Thứ sáu 16/11/2018
 08:00 - 12:00 Tập huấn SV về thống kê ThS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 13/11/2018
08:00 - 16:00 Xin nghỉ phép CN. Lê Kế Nam  
  Vắng ThS. Trần Hồng Thanh    
Thứ tư 14/11/2018
 08:00
 - 16:00
Nghỉ phép  ThS. Nguyễn Văn Sáng    
 Thứ năm 15/11/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép CN. Nguyễn Bá Ngọc      FANPAGE

Tổng truy cập: 356,544

59,394