Tập huấn công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA

Ngày 1 tháng 12 năm 2017, Trường ĐH Kinh tế - Luật đã tổ chức Buổi tập huấn “Công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA” với sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa, CB-GV Khoa Kinh tế, Khoa Hệ thống thông tin, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Luật, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
Buổi tập huấn nhằm hỗ trợ các Khoa cách thức viết báo cáo tự đánh giá, tổ chức các hoạt động đánh giá ngoài và các hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tự đánh giá và đánh giá ngoài tại các Khoa đã thực hiện thành công.Hình ảnh Tập huấn Công tác đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA”.PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc.PGS.TS Nguyễn Chí Hải – Trưởng Khoa Kinh tế trình bày báo cáo “Kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá và các hoạt động cải thiện chất lượng sau đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN – QA tại Khoa Kinh tế”.


TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng Phòng KT&ĐBCL trình bày Báo cáo “Một số lưu ý trong công tác chuẩn bị đánh giá AUN – QA cấp chương trình”.
  FANPAGE

Tổng truy cập: 197,256

17,056