Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 14 (23-04-2018 – 27-04-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 14 (23-04-2018 - 27-04-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 24/04/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
15:00 Làm việc với Trung tâm KT&ĐBCL ĐHQG  ThS. Nguyễn Minh Trí  ĐHQG   
 Thứ tư 25/04/2018
08:00 - 16:00  Phòng nghỉ lễ theo lịch của Trường      
Thứ năm 26/04/2018
08:00
- 12:00

 
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
Nghỉ phép theo đơn ThS. Nguyễn Minh Trí
 
 Thứ sáu 27/04/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép theo đơn ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 23/04/2018 
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép CN. Đinh Thị Hương Thảo    
 Thứ ba 24/04/2018
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Nghỉ phép ThS. Dương Thị Tuyết Mai
CN. Đinh Thị Hương Thảo
  Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
Thứ năm 26/04/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai   Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
 Thứ sáu 27/04/2018
 08:00 - 16:00  Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai   Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,918

14,901