Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 07 (05-03-2018 – 09-03-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 07 (05-03-2018 - 09-03-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 06/03/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

 
 12:00 - 15:15 Đi giảng TS.Nguyễn Vũ Phương    
Thứ tư 07/03/2018 
08:00  Họp phòng TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
Thứ năm 08/03/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
 08:00 - 16:00 Tư vấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ sáu 09/03/2018 
 08:00 - 16:00 Tư vấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ bảy 10/03/2018 
 08:00 - 16:00  Tư vấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Minh Trí    
Chủ nhật 11/03/2018 
 08:00 - 16:00 Tư vấn tuyển sinh ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 08/03/2018
 08:00
-
16:00
Nghỉ phép ThS. Dương Thị Tuyết Mai    
Thứ sáu 09/03/2018 
08:00  - 16:00

Nghỉ phép CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên

 
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,902

14,885