Lịch thi Tháng 02 và 03 - 2016 Tổng hợp và thực hiện (Hệ Sau đại học - Vừa làm vừa học - Văn bằng hai)


Xem và tải file đính kèm tại đây
 

Ghi chú: đây là lịch tổng hợp và thực hiện của Phòng Khảo thí và ĐBCL được sắp xếp theo ngày, lịch chi tiết của các hệ đào tạo vui lòng xem thêm tại trang web của Phòng Đào tạo và Phòng Sau Đại học

Link tham khảo lịch thi Tháng 02 và 03 - 2016 (Bằng hai-Tại chức) - nguồn Phòng Đào tạo:
http://pdt.uel.edu.vn/ArticleId/d01fcf33-df20-4c4a-85d7-937d824f1533/lich-thi-thang-02-va-03-2016-bang-hai-tai-chuc-cap-nhat-ngay-28-01-2016
  FANPAGE

Tổng truy cập: 295,144

26,040