Hoạt động khảo sát sơ bộ đoàn đánh giá ngoài chương trình Hệ thống thông tin quản lý

Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2017, Đoàn đánh giá đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá chương trình Hệ thống thông tin quản lý để chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài nội bộ sắp tới (từ 7 – 8/12/2017). Đoàn đánh giá thảo luận và nghiên cứu hồ sơ, minh chứng của Khoa Hệ thống thông tin, trao đổi thống nhất về chương trình làm việc chính thức và các vấn đề liên quan.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn đánh giá ngoài nội bộ và Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã thống nhất một số nội dung như sau:
1. Công tác tổ chức, hậu cần và chương trình đánh giá ngoài nội bộ chương trình Hệ thống thông tin quản lý: Bố trí phòng làm việc của Đoàn đánh giá, Bảng tên để bàn cho Đoàn ĐGN nội bộ và các đối tượng tham gia phỏng vấn.
2. Thống nhất về thành phần các đối tượng phỏng vấn. 
3. Đoàn đánh giá ngoài gửi chương trình đánh giá chính thức, danh mục các thông tin, minh chứng cần bổ sung cho Khoa sau đợt khảo sát sơ bộ.
4. Gửi danh sách phỏng vấn các đối tượng liên quan tới Đoàn đánh giá ngoài nội bộ.
5. Bổ sung, điều chỉnh một số thông tin, minh chứng theo đề nghị của Đoàn đánh giá ngoài và các minh chứng bổ sung để ở một hộp minh chứng riêng hoặc để ở phần cuối mỗi tiêu chuẩn và có đánh dấu minh chứng bổ sung.  FANPAGE

Tổng truy cập: 197,179

16,979