Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 09 (22-10-2018 – 26-10-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 09 (22-10-2018 - 26-10-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 22/10/2018 
 07:00 - 09:30 Tập huấn thống kê cho sinh viên ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 23/10/2018
 08:00 - 16:00 Tập huấn ĐBCL TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
 ĐHQG HCM  
 Thứ tư 24/10/2018
 08:00 - 16:00 Tập huấn ĐBCL TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
  ĐHQG HCM  
Thứ năm 25/10/2018 
 10:00 - 12:00 Họp tổ soạn thảo quy định chuẩn Tiếng Anh TS. Nguyễn Vũ Phương  A.114  
08:30 - 12:00  Dự  hội thảo xếp hạng  ThS. Nguyễn Minh Trí   ĐHQG  
 13:30 - 16:00 Học tiếng Anh AUN  ThS. Nguyễn Minh Trí     
 Thứ sáu 26/10/2018
 08:00 - 16:00  Công tác Đà Lạt TS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 23/10 và thứ tư 24/10
08:00 - 16:00 Tập huấn ĐBCL ThS. Trần Hồng Thanh
CN. Đinh Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 ĐHQG HCM
 Thứ sáu 26/10/2018
 08:00 - 16:00 Tham gia chương trình của Chi đoàn CN. Đinh Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Đà Lạt    FANPAGE

Tổng truy cập: 295,096

25,992