Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 13 (19-11-2018 – 23-11-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 13 (19-11-2018 - 23-11-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 19/11/2018 
 07:00 - 09:00 Giảng dạy sinh viên về thống kê ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 20/11/2018
 08:00 - 12:00 Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:00 - 12:00  Dự lễ 20/11 của Trường  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ tư 21/11/2018
 08:00 - 12:00 Hội nghị ĐBCL ĐHQG TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:00 - 12:00 Họp phòng về công tác tổ chức thi HK 1  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 13:00 - 16:00 Học AV ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ năm 22/11/2018 
 08:00 - 12:00 Tọa đàm kỹ năng mềm UEL TS. Nguyễn Vũ Phương
 
 08:00 - 12:00 Tham dự hội thảo " Định hướng xây dựng khung kỹ năng đáp ứng chuẩn đầu ra SV" ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ sáu 23/11/2018
 08:00 - 12:00 Tham gia hội thao công đoàn ThS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ tư 21/11/2018
08:00 - 12:00 Họp phòng về công tác tổ chức thi HK I ThS. Dương Thị Tuyết Mai
CN. Lê Kế Nam
CN. Nguyễn Bá Ngọc
ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên
   FANPAGE

Tổng truy cập: 356,494

59,344