Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 11 (08-04-2019 – 12-04-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 11 (08-04-2019 - 12-04-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 08/04/2019 đến thứ 6 12/04/2019
08:00 - 16:00  Tập huấn viết báo cáo CSĐT TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 14:00
 -   16:00

Họp chuẩn bị đánh giá CTĐT SĐH TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ ba 09/04/2019
 08:30
 -
 09:30
 Họp ban đề án CNTT  TS. Nguyễn Vũ Phương 

   
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 08:30 - 16:00 Nghỉ phép cả ngày   ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ tư 10/04/2019
08:30 - 12:00   Làm việc tại ĐHNH ThS. Nguyễn Minh Trí    
09:30  - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
13:30 - 16:00  Họp lấy phiếu tín nhiệm BGH  TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ năm 11/04/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
13:30 - 16:00 Làm việc với trường ĐHNH  TS. Nguyễn Vũ Phương    
  Họp lấy phiếu tín nhiệm BGH  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ sáu 12/04/2019
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 356,557

59,407