Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 09 (25-03-2019 – 29-03-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 09 (25-03-2019 - 29-03-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 25/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 08:30
 -   16:00

Họp tư vấn tuyển sinh theo lịch phân công của Trường ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 26/03/2019
 08:30
 -
 11:30
 Họp kỳ thi đánh giá năng lực  TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ tư 27/03/2019
09:30  - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
13:30 - 16:00  Họp tổ quy chế thi đua khen thưởng  TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Họp học vụ SĐH ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ năm 28/03/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 08:30 - 16:00  Họp xử lý họ vụ lớp bằng 2  ThS. Nquyễn Minh Trí    
 Thứ sáu 29/03/2019
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 13:30 - 16:00  Họp kiểm tra công tác thi Năng lực  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ bảy 30/03/2019
08:30 - 16:00   Tham gia tổ chức kỳ thi năng lực quốc gia  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 309,023

31,308