Chi tiết chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học

- Ngành Kinh tế đối ngoại 
- Ngành Kinh tế & Quản lý công 
- Ngành Tài chính - Ngân hàng 
- Ngành Kế toán 
- Ngành Quản trị kinh doanh 
- Ngành Luật kinh doanh 
- Ngành Luật thương mại quốc tế 
- Ngành Luật dân sự 
- Ngành Luật Tài chính - Ngân hàng 


  FANPAGE

Tổng truy cập: 295,147

26,043