Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 01 (07-01-2019 – 11-01-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 01 (07-01-2019 - 11-01-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 07/01/2019
 08:30 

16:00
Làm việc với phòng QHĐN ThS. Nguyễn Minh Trí


 
 Thứ ba 08/01/2019
 08:30 

16:00
 AUN kinh tế TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 Thứ tư 09/01/2019
 08:30 

16:00
 AUN kinh tế  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
Thứ năm 10/01/2019 
 08:30 
 - 
12:00
Học nghị quyết ThS. Nguyễn Minh Trí  

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ tư 07/01/2019 đến thứ sáu 11/01/2018
08:30 - 16:00 Nghỉ phép theo đơn ThS. Nguyễn Văn Sáng  

 TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
 TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí


  FANPAGE

Tổng truy cập: 356,506

59,356