Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 16 (07-05-2018 – 11-05-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 16 (07-05-2018 - 11-05-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 07/05/2018 
14:00 - 15:00 Họp CĐBC HC2 TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
15:00 Làm việc với PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ ba 08/05/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
Thứ năm 08/05/2018
08:00
- 12:00

 
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
 Thứ sáu 09/05/2018
 13:00 - 16:00 Dự chuyên đề bên Đại học Kinh tế TP.HCM ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 07/05/2018 
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép ThS. Dương Thị Tuyết Mai    Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
 Thứ ba 08/05/2018
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Nghỉ phép ThS. Dương Thị Tuyết Mai

  Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
 Thứ tư 09/05/2018
 08:00 - 16:00  Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai    Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
Thứ năm 10/05/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai   Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
 Thứ sáu 11/05/2018
 08:00 - 16:00  Nghỉ phép  ThS. Dương Thị Tuyết Mai   Đã gửi đơn cho Phòng TC-HC
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,947

14,930