Hướng dẫn đăng ký phúc khảo điểm thi cuối kỳ trên MYUEL - Hệ B2 - VLVH

Căn cứ vào điều 13, điều 14 quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học và thi tốt nghiệp ban hành theo Quyết định số 1310/QĐKTL-KT&ĐBCL ngày 30/11/2017, Phòng KT&ĐBCL thông báo đến các anh/chị hệ B2-VHVL về việc phúc khảo điểm thi cuối kỳ cụ thể như sau:

-   Áp dụng: đối với điểm cuối kỳ;

Thời gian đăng ký: 5 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL công bố điểm trên trang cá nhân nhân của sinh viên (http://myuel.uel.edu.vn);

-   Lệ phí phúc khảo: 70.000 đồng/môn (đóng theo quy định và hướng dẫn của phòng Kế hoạch - Tài chính);

-  Hình thức đăng ký:

  • Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang http://myuel.uel.edu.vn
  • Vào menu “Học vụ” chọn “Đăng ký phúc khảo”
  • Chọn “Năm học” -> “Học kỳ” -> Kỳ thi -> “Lấy danh sách môn học”
  • Trong bảng “Danh sách môn học” nhấn chọn “Đăng ký” vào môn học tương ứng -> Lưu đăng ký

-  Thời hạn phản hồi kết quả: 10 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL nhận đăng ký hợp lệ.

Lưu ý:

-   Mọi thắc mắc về điểm thi sau thời gian quy định trên sẽ không được giải quyết.

-  Sinh viên cần cân nhắc kỹ khi đăng ký phúc khảo, phải hoàn thành nghĩa vụ đóng lệ phí khi có thông báo đóng tiền của phòng Kế hoạch - Tài chính.

 Trân trọng./.


* Tải file hướng dẫn chi tiết:
  FANPAGE

Tổng truy cập: 309,016

31,301