Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 19 (03-06-2019 – 07-06-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 19 (03-06-2019 - 07-06-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ hai 03/06/2019
 08:30
 - 
16:00
Nghỉ phép ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 04/06/2019
 08:30 

12:00
Trao đổi về kiểm định FIBAA TS. Nguyễn Vũ Phương

 KHXH&NV  
 Thứ ba 04/06/2019 đến thứ năm 06/06/2019
 08:00 

16:00


Tham gia học lớp ANQP  ThS. Nguyễn Minh Trí


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 03/06/2019 
08:00 - 16:00 Nghỉ phép ThS. Trần Hồng Thanh
CN. Đinh Thị Hương Thảo
 
Thứ ba 04/06/2019
08:00 - 16:00   Nghỉ phép ThS. Trần Hồng Thanh    
Thứ sáu 07/06/2019 
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên
     FANPAGE

Tổng truy cập: 295,119

26,015