Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 16 (10-12-2018 – 14-12-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 16 (10-12-2018 - 14-12-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 10/12/2018 
08:30 - 09:30 Họp nhóm tư vấn ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí

   
 10:00 Chấm phúc khảo SĐH  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 13:30  Họp ban đề án nâng cấp phần mềm ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 11/12/2018
 13:30 - 16:00 Làm việc tại ĐHNH ThS. Nguyễn Minh Trí   ĐHNH  
Thứ năm 13/12/2018 
 08:00
 - 12:00
Dự khai mạc hội thảo thống kê Toán ThS. Nguyễn Minh Trí
 
13:30  - 16:00   Họp triển khai công tác đón tiếp đánh giá ngoài AUN  ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 10/12/2018
08:30 - 09:00 Họp nhóm tư vấn ĐHNH CN. Đinh Thị Hương Thảo    FANPAGE

Tổng truy cập: 264,602

23,925