Buồi trao đổi kinh nghiệm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Buồi trao đổi kinh nghiệm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo với Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Ngày 09 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có buổi tiếp đón Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, nội dung buổi họp là “Chia sẻ kinh nghiệm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA”. Tham dự buổi họp về phía Trường Đại học Kinh tế - Luật có PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, lãnh đạo Khoa Luật; Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, lãnh đạo các Khoa Ngân hàng, Khoa Tài chính.
Trong buổi họp, Trường Đại học Kinh tế - Luật chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, đặc biệt là kinh nghiệm tự đánh giá và đánh giá ngoài tại Khoa Luật đã thực hiện thành công.


Hình ảnh buổi họp giữa hai trường: “Chia sẻ kinh nghiệm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA”.


Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trao quà lưu niệm cho Trường.


Hai Trường chụp hình lưu niệm.

  FANPAGE

Tổng truy cập: 246,742

21,190