Thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp K13403.BTR – Lần 1 thi ngày 28/10/2017

Phòng KT&ĐBCL kính gửi quý Anh, Chị sinh viên hệ VHVL-BH-TC điểm thi tốt nghiệp lớp K13403.BTR - Lần 1 - thi ngày 28/10/2017

Môn Chuyên ngành:
   

Môn Cơ sở:
   
   
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo làm đơn đăng ký theo mẫu (file đính kèm bên dưới) và nộp lệ phí:
- Thời gian nhận đơn: 15/11/2017 đến 22/11/2017
- Lệ phí: 70.000đ/Môn
- Địa điểm nộp đơn: Văn phòng Trường Chính Trị Bến Tre (Gặp Cô Hiền)

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo:
   


  FANPAGE

Tổng truy cập: 196,892

16,692