Mẫu biểu điều chỉnh điểm.

Mẫu

Nội dung

Tải file đính kèm

1.1

Phiếu xác nhận điều chỉnh điểm
Hệ chính quy và Hệ Sau đại học

    

1.2

Phiếu xác nhận điều chỉnh điểm - Hệ VLVH.

 

1.3

Phiếu xác nhận chỉnh sửa điểm trên bảng điểm quét (Áp dụng cho trường hợp trên bảng điểm quét có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa của GV)

   

   FANPAGE

Tổng truy cập: 239,722

19,254