Đánh giá ngoài nội bộ theo chuẩn AUN-QA chương trình Hệ thống thông tin quản lý

Trong hai ngày 07 – 08.12.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đón đoàn đánh giá ngoài nội bộ của ĐHQG TP.HCM do TS Nguyễn Quốc Chính làm trưởng đoàn đến đánh giá chương trình Hệ thống thông tin quản lý theo tiêu chuẩn AUN-QA. 

Trong 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung như: rà soát toàn văn báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; phỏng vấn ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Hội đồng khoa học Khoa, Trưởng Bộ môn; phỏng vấn giảng viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu,…

Kết thúc 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả cùng những góp ý để nhà trường cải thiện nhằm tiến tới đánh giá ngoài chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Hệ thống thông tin quản lý dự kiến vào năm 2018./. 

Một số hình ảnh trong 02 ngày làm việc:

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu tóm tắt về UEL.
Th.S Hồ Trung Thành - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Hệ thống thông tin giới thiệu tóm tắt về Khoa.
Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đội ngũ cán bộ hỗ trợ tham gia phỏng vấn.
Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng nhà tuyển dụng tham gia phỏng vấn.
Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng các cựu sinh viên tham gia phỏng vấn.
Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng các sinh viên tham gia phỏng vấn.
TS Nguyễn Quốc Chính - Trưởng đoàn đánh giá đưa ra nhận nhận định ban đầu về kết quả.
Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Khoa và Phòng Khảo thí và Đảm
bảo chất lượng sau khi kết thúc 02 ngày làm việc.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 197,207

17,007