Đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Quản trị kinh doanh và Luật dân sự

T ngày 23.01 – 25.01.2018, đoàn đánh giá ngoài gm các chuyên gia ca Mng lưới các trường đi hc Đông Nam Á đã đến Trường Đi hc Kinh tế - Lut đánh giá chương trình Qun tr kinh doanh và Lut dân s theo tiêu chun AUN-QA.

        Các chuyên gia đánh giá ca AUN-QA đến Trường Đi hc Kinh tế - Lut bao gm: GS.TS Chavalit Wongse-ek, TS Ariadne Lakshmidevi Juwono (đánh giá chương trình Qun tr kinh doanh); GS.TS Myrna S. Austria, TS Yu Un Oppusunggu (đánh giá chương trình Lut dân s). 

         Trong hai ngày làm vic, đoàn đánh giá đã thc hin các ni dung: đánh giá v cơ s vt cht, môi trường hc tp, làm vic ti UEL; phng vn ban ch nhim Khoa và Hi đng khoa hc Khoa; phng vn ging viên, sinh viên, cán b h tr, cu sinh viên, nhà tuyn dng; đánh giá v các dch v h tr đào to, nghiên cu,…

GS.TS Chavalit Wongse-ek và TS Ariadne Lakshmidevi Juwono tại Phòng Mô phỏng thị trường tài chính.


GS.TS Myrna S. Austria và TS Yu Un Oppusunggu phỏng vấn giảng viên Khoa Luật.   
            

Tại buổi bế mạc vào sáng ngày 25.01.2018, đoàn đánh giá đã đưa ra những nhận định ban đầu về chương trình Quản trị kinh doanh và Luật dân sự sau hai ngày làm việc. Đây là những thông tin rất hữu ích và có ý nghĩa với quá trình nâng cao chất lượng của hai chương trình trên, giúp hai đơn vị là Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Luật thấy rõ những điểm cần cải thiện và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Kết quả đánh giá chính thức của AUN-QA sẽ được công bố trong năm 2018./. 

Một số hình ảnh đánh giá AUN-QA chương trình Quản trị kinh doanh và Luật dân sự:PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa tặng quà lưu niệm của ĐHQG TP.HCM cho đoàn đánh giá AUN-QA.Đại diện ĐHQG TP.HCM và các đơn vị thành viên chụp hình lưu niệm cùng đoàn đánh giá.TS Aradne Lakshmidevi trao đổi cùng sinh viên tại Phòng học Hoa Sen.TS Yu Un Oppusunggu trao đổi cùng sinh viên tại Thư viện.Đoàn đánh giá đến thăm tại Trung tâm BI - LAP.


Đoàn đánh chụp hình lưu niệm cùng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.Đoàn đánh giá chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám hiệu, đại diện Khoa
và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.GS.TS Myrna S. Austria đưa ra những nhận định ban đầu của đoàn về chương trình Luật dân sự.


GS.TS Chavalit Wongse-ek đưa ra những nhận định ban đầu về chương trình Quản trị kinh doanh.PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu cám ơn đoàn đánh giá AUN-QA.Đại diện ĐHQG TP.HCM, Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh Tế - Luật chụp hình lưu niệm
 cùng đoàn đánh giá.

  FANPAGE

Tổng truy cập: 246,705

21,153