Tập huấn nội bộ về phương pháp nghiên cứu khoa học ngày 18.07.2018

Ngày 18.07.2018, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã tổ chức buổi tập huấn nội bộ về phương pháp nghiên cứu khoa học và công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng; với sự tham gia của Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KT&ĐBCL.
Buổi tập huấn nhằm giới thiệu các phương pháp, công cụ cơ bản, cách thức phân tích dữ liệu trong nghiên cứu đo lường đa hướng  phục vụ cho các cuộc nghiên cứu khoa học; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCL.TS. Nguyễn Vũ Phương - Trưởng Phòng KT&ĐBCL trình bày báo cáo "Những vấn đề cơ bản trong phương pháp nghiên cứu khoa học" .ThS. Nguyễn Minh Trí - Phó trưởng Phòng KT&ĐBCL trình bày báo cáo "Cách thức phân tích dữ liệu trong nghiên cứu đo lường đa hướng phục vụ nghiên cứu khoa học".

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

  FANPAGE

Tổng truy cập: 252,277

26,543