Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 07 (08-10-2018 – 12-10-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 07 (08-10-2018 - 12-10-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 08/10/2018 
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 09/10/2018
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
Thứ năm 11/10/2018 
 08:00 - 12:00  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
13:30 - 16:00   Học AV AUN ThS. Nguyễn Minh Trí     
 Thứ sáu 12/10/2018
 08:00 - 12:00 Tập huấn sinh viên về thống kê ThS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú


   FANPAGE

Tổng truy cập: 295,130

26,026