Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 12 (09-04-2018 – 13-04-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 12 (09-04-2018 - 13-04-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 03/04/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
13:30  Họp chuẩn bị Hội nghị đảm bảo chất lượng  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
Thứ năm 12/04/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
Thứ sáu 13/04/2018 
 08:00 Họp hội nghị giao ban Trường ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 10/04/2018 
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 12/04/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,946

14,929