Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 03 (22-01-2018 – 26-01-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 03 (22-01-2018 - 26-01-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 22/01/2018 
 13:00  Dự lễ trao chứng nhận đạt chuẩn AUN-QA cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. TS. Nuyễn Vũ Phương

ĐH Bách Khoa  
Thứ ba 23/01/2018
08:00
- 16:00
Đón đoàn AUN TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí


 
Thứ tư 24/01/2018 
 08:00 - 16:00 Đón đoàn AUN TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí

   
Thứ năm 25/01/2018
08:00 - 16:00

Đón đoàn AUN TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí

 
Thứ sáu 26/01/2018
 08:00 - 16:00

Đi công tác  ThS. Nguyễn Minh Trí Bình Định  

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 23/01/2018
08:00 - 16:00

Đón đoàn AUN CN. Đinh Thị Hương Thảo
 
Thứ tư 24/01/2018
 08:00 - 16:00 Đón đoàn AUN CN. Đinh Thị Hương Thảo    
Thứ năm 25/01/2018
08:00 - 16:00  Đón đoàn AUN  CN. Đinh Thị Hương Thảo    
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,966

14,949