Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 10 (26-03-2018 – 01-04-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 09 (26-03-2018 - 01-04-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 27/03/2018 
 08:00 -  16:00 Nghỉ phép TS. Nguyễn Vũ Phương

 
Thứ năm 29/03/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
Thứ sáu 30/03/2018 
 08:30 Nghiệm thu Ngân hàng đề thi  ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 27/03/2018
08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 29/03/2018 
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,977

14,960