Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 14 (26-11-2018 – 30-11-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 14 (26-11-2018 - 30-11-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 26/11/2018 
08:30 - 16:00 Nghỉ bão TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 Thứ ba 27/11/2018
 08:00 - 16:00 Tập huấn bên ĐHQG TS. Nguyễn Vũ Phương    
  Nghỉ phép  ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ tư 28/11/2018
08:15 - 12:00  Họp triển khai kế hoạch đánh giá CSĐT TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 13:30 - 16:00  Họp đề xuất phương án CSDL  TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
   
Thứ năm 29/11/2018 
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương
 
 Thứ sáu 23/11/2018
 08:00 - 12:00 Tham dự cuộc họp đề xuất phương án CSDL ThS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ tư 28/11/2018
13:30 - 16:00 Họp đề xuất phương án CSDL ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Đinh Thị Hương Thảo
CN. Bùi Thị Kim Duyên
   FANPAGE

Tổng truy cập: 252,286

26,552