Thông báo lịch thi cuối kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 - Điểu chỉnh

[THÔNG BÁO - LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 - ĐIỀU CHỈNH]

Do ảnh hưởng của Bão số 16 (Tembin) nên lịch thi chiều ngày 25/12/2017 và ngày 26/12/2017 bị hoãn và đã được điều chỉnh. Phòng KT&ĐBCL gửi đến các bạn sinh viên "Lịch thi cuối kỳ Học kỳ 1 - Điều chỉnh", như sau:
Các bạn xem online lịch thi tổng hợp tại đây: https://drive.google.com/file/d/1iIAXChCrMTTNo6Gs-1czh_IiXgafAL2F/view
Xem Lịch thi cá nhân (danh sách thi) chi tiết tại trang http://myuel.uel.edu.vn/
Trân trọng.
P/s: Các bạn lưu ý xem và nhớ giờ thi của mình để tránh đi thi nhầm giờ.

UIS- Lịch thi chinh thuc HK01 - 2017-2018 DIEU CHINH UP WEB.xls.xls   FANPAGE

Tổng truy cập: 190,898

14,881