Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 06 (26-02-2018 – 02-03-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 06 (26-02-2018 - 02-03-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 26/02/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

 
 12:00 - 15:15 Đi giảng TS.Nguyễn Vũ Phương    
Thứ năm 01/03/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
 14:30 - 16:00 Qua ĐHQG trao đổi việc ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ sáu 02/03/2018
08:00  - 12:00

Nghỉ phép ThS. Nguyễn Văn Sáng
 
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,927

14,910