Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 13 (22-04-2019 – 26-04-2019)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 13 (22-04-2019 - 26-04-2019)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 22/04/2019 
 09:30 - 11:30  Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
Thứ ba 23/04/2019 
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương


 
 08:30 - 12:00  Họp ở ĐHQG ThS. Nguyễn Minh Trí
   
 Thứ tư 24/04/2019
 09:30
 - 
11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương    
 Thứ năm 25/04/2019
 09:30 

11:30
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

   
 13:30 - 16:00 Dự lễ công bố đạt chuẩn đánh giá CSGD AUN-QA   TS. Nguyễn Vũ Phương ĐH Quốc Tế  
 Thứ sáu 26/04/2019
 08:00 

16:00


Đi giảng  TS. Nguyễn Vũ Phương


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú 

   
   
 
     FANPAGE

Tổng truy cập: 294,983

25,879