Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 18 (24-12-2018 – 28-12-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 18 (24-12-2018 - 28-12-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 25/12/2018 
08:30 

16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí

  ĐHNH  
 Thứ tư 26/12/2018
 08:30 

16:00
Làm việc tại ĐHNH  TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí
ĐHNH  
Thứ năm 27/12/2018
 08:30

16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 

  ĐHNH  
Thứ sáu 28/12/2018 
 13:00 
 -
16:00
Làm việc tại ĐHNH TS. Nguyễn Vũ Phương 
ThS. Nguyễn Minh Trí
ĐHNH
 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 24/12/2018 đến thứ sáu 28/12/2018
08:30 - 16:00 Nghỉ phép theo đơn ThS. Nguyễn Văn Sáng  
Thứ ba 25/12/2018, thứ năm 27/12/2018 và thứ 6 28/12/2018
08:30 - 16:00  Làm việc tại ĐHNH
 CN. Đinh Thị Hương Thảo


   
 Thứ hai 24/12, thứ ba 25/12, thứ năm 27/12 và thứ sáu 28/12
 08:30 - 16:00  Nghỉ phép theo đơn CN. Nguyễn Bá Ngọc      FANPAGE

Tổng truy cập: 264,605

23,928