Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 10 (29-10-2018 – 02-10-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 10 (29-10-2018 - 02-11-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 29/10/2018 
 07:00 - 09:30 Tập huấn thống kê cho sinh viên ThS. Nguyễn Minh Trí    
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ ba 30/10/2018
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương  
 13:30 - 16:00 Họp công tác tổ chức hội thảo  TS. Nguyễn Vũ Phương
 ĐHQG HCM  
 Thứ tư 31/10/2018
 08:00 - 16:00 Đi khám sức khỏe ThS. Nguyễn Minh Trí    
Thứ năm 01/11/2018 
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương
 
 13:30 - 16:00 Học tiếng Anh AUN  ThS. Nguyễn Minh Trí     
 Thứ sáu 02/11/2018
 09:30 - 12:00  Tập huấn cộng tác viên ThS. Nguyễn Minh Trí


   
 13:00 - 16:00 Đi khám sức khỏe TS. Nguyễn Vũ Phương    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ sáu 02/11/2018
08:00 - 16:00 Đi khám sức khỏe theo lịch của Công đoàn ThS. Trần Hồng Thanh
CN. Lê Kế Nam
 

TS. Nguyễn Vũ Phương


  FANPAGE

Tổng truy cập: 295,921

20,279