Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 11 (05-11-2018 – 09-11-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 11 (05-11-2018 - 09-11-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 05/11/2018 
 08:00 - 16:00 Hội thảo và tập huấn giáo dục 4.0 TS. Nguyễn Vũ Phương  ĐH KHXH&NV  
13:30 - 16:00 Học tiếng Anh  ThS. Nguyễn Minh Trí    
 Thứ tư 07/11/2018
 13:00 - 16:00 Thẩm định chương trình Tiếng Anh CA TS. Nguyễn Vũ Phương    
Thứ năm 08/11/2018 
 08:00 - 12:00 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương
 
 13:30 - 16:00 Học tiếng Anh AUN ThS. Nguyễn Minh Trí     
 Thứ sáu 02/11/2018
 08:00 - 16:00 Trao đổi kinh nghiệm với ĐH Ngân hàng TS. Nguyễn Vũ Phương
ThS. Nguyễn Minh Trí


   

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 05/11/2018
08:00 - 16:00 Đi khám sức khỏe theo lịch của Công đoàn ThS. Dương Thị Tuyết Mai  
 13:30 - 16:00 Xin về vì có việc  ThS. Trần Hồng Thanh    
Thứ ba 06/11/2018 đến thứ sáu 09/11/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép  CN. Nguyễn Bá Ngọc    
 Thứ tư 07/11/2018
 08:00 - 16:00  Đi khám sức khỏe theo lịch của Công đoàn CN. Bùi Thị Kim Duyên    
Thứ năm 08/11/2018 và thứ sáu 09/11/2018 
  08:00 -  16:00 Nghỉ phép CN. Bùi Thị Kim Duyên      FANPAGE

Tổng truy cập: 295,937

20,295