Thông báo kế hoạch khảo sát môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

Nhằm mục đích đóng góp vào việc xây dựng chất lượng đào tạo của Trường, Phòng KT&ĐBCL gửi đến các bạn sinh viên thông báo Khảo sát chất lượng giảng dạy môn học Học kỳ 1 năm học 2017-2018, với thông tin sau:

1. Thời gian khảo sát: Trước tháng 3 năm 2017
2. Hình thức khảo sát: khảo sát online.
3. Các bước khảo sát:
- Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang http://myuel.uel.edu.vn/ ;
- Nhập vào mục “Khảo sát đánh giá” – chọn môn học khảo sát – trả lời phiếu khảo sát -> gửi kết quả sau khi hoàn thành phiếu khảo sát (hoặc sinh viên có thể thực hiện khảo sát thông qua mục xem điểm “kết thúc môn học”).
- Sinh viên thực hiện đánh giá môn học trước khi xem điểm môn học.
4.Kết quả khảo sát
Nhà Trường không quan tâm đến thông tin cá nhân của sinh viên. Tất cả ý kiến đánh giá và phản hồi của sinh viên về môn học đều được Phòng tổng hợp, xử lý khách quan và gửi đến Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa, Bộ môn và giảng viên để làm cơ sở cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.
Bên cạnh đó, các kết quả khảo sát môn học các học kỳ trước đã được đưa lên trang web của phòng khảo thí (ktdbcl.uel.edu.vn). Các bạn sinh viên quan tâm có thể vào để xem.
Rất mong các bạn sinh viên quan tâm thực hiện khảo sát và có ý kiến phản hồi đầy đủ, khách quan về chất lượng giảng dạy của từng môn học.

Trân trọng.



  FANPAGE

Tổng truy cập: 196,893

16,693