Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Trường ĐH Nha Trang

Nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Trường ĐH Kinh Tế - Luật đã cử Đoàn cán bộ - viên chức đi giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng với Trường ĐH Nha Trang trong 2 ngày 03&04.08.2017 tại Trường ĐH Nha Trang.

  Phát biểu tại buổi giao lưu, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế - Luật và TS. Khổng Trung Thắng - Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Nha Trang cùng nêu ra các vấn đề quản lý giáo dục mà 2 Trường cùng quan tâm để các thành viên 2 Trường trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau học tập và phát triển.                  
TS. Khổng Trung Thắng - Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Nha Trang phát biểu những nội dung 2 Trường cùng trao đổi.

                  

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế - Luật phát biểu những nội dung Trường quan tâm.

PGS.TS Lê Văn Hảo – Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Trường ĐH Nha Trang thay mặt trường ĐH Nha Trang trình bày kinh nghiệm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.


ThS. Nguyễn Minh Trí – Phó Trưởng Phòng KT&ĐBCL Trường ĐH Kinh Tế - Luật thay mặt Trường ĐH Kinh Tế - Luật trình bày kinh nghiệm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.Trường ĐH Kinh Tế - Luật và Trường ĐH Nha Trang tiến hành trao quà lưu niệm cho nhau.

 

Sau phần trao đổi ý kiến sôi nổi giữa hai Trường, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Kinh Tế - Luật thay mặt Trường ĐH Kinh Tế - Luật cảm ơn Trường ĐH Nha Trang đã tạo điều kiện cho Trường ĐH Kinh Tế - Luật có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Và mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều đợt học hỏi trao đổi kinh nghiệm hơn nữa giữa hai Trường.
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,972

14,955