Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 09 (19-03-2018 – 23-03-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 09 (19-03-2018 - 23-03-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 20/03/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương

 
 12:00 - 15:15 Đi giảng TS.Nguyễn Vũ Phương    
Thứ năm 15/03/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
 Thứ ba 13/03/2018

   
  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,939

14,922